Dongguan Niceone Electronics Technology Co., Ltd.
Usługi posprzedażne

Usługi posprzedażne

Niceone-tech.communication35;39;s serwis posprzedażowy dla klawiatur z przełącznikiem membranowym, produktów silikonowych i tworzyw sztucznych.


Odbieranie informacji zwrotnych od klientów

 • Sprzedawca otrzymuje informację zwrotną od klienta (telefon, faks, e-mail itp.), natychmiast rejestruje informacje zwrotne od klienta w szczegółach i określa partię produktu, ilość, niepożądane tempo, czas wystąpienia, miejsce, wielkość sprzedaży,etc.

 • Sprzedawca zapisze szczegółowe informacje w formularzu opisu zażaleń i wyśle je do Działu Jakości do analizy.


Problem Analizy Produktu

 • Po otrzymaniu informacji od klientów, Dział Jakości potwierdza w odpowiednich departamentach ilość surowców, półproduktów i produktów gotowych w magazynie, zaprzestanie produkcji i wysyłki produktów z podobnymi złymi problemami,i przetwarza je zgodnie z procedurą kontroli produktów niezgodnych z wymaganiami.

 • Dział jakości, wraz z działem produkcyjnym, działem inżynierii, działem obsługi klienta i innymi odpowiednimi departamentami, przeprowadza analizę eksperymentalną, testy, sekcję produktów tej samej partii produktów (lub próbki dostarczane przez klientów),dokonuje kompleksowej analizy porównawczej materiałów, struktury, procesów i możliwości testowania produktu oraz bada rzeczywiste przyczyny, które są odnotowane w sprawozdaniu 8D/4D.


Post ępowanie po sprzedaży

 • Dział jakości potwierdza jakość zwróconych produktów i określa metody obsługi zwróconych produktów.Jeżeli produkty odrzucone są traktowane zgodnie z "Nieprawidłowa procedura kontroli produktu",Dział jakości odnotowuje comiesięczny przeładunek towarów zwróconych w ramach tabeli i kwot w zakresie obsługi zwrotów.

 • Ponowne przetwarzanie wadliwie zwróconych produktów jest zlecane przez Ministerstwo Produkcji do ponownego przetworzenia.

 • Niezrobiona obróbka jest określana przez Departament Jakości jako obróbka złomu lub obróbka degradacji.

 • Dział jakości będzie prowadził odpowiednie departamenty do terminowego przeglądu i usuwania niezgodnych produktów.

 • Odpowiednie wydatki poniesione w zamian lub wymianę towarów są określane przez sprzedawcę i klienta w drodze konsultacji.


Śledzenie po sprzedaży

 • Krótkoterminowa skuteczność: Jeśli po poprawieniu nie występują po raz kolejny nieprawidłowe partie i nie otrzymano złych informacji zwrotnych od klientów, środki poprawy są określone jako skuteczne.

 • Efektywność długoterminowa: na podstawie "Procedura zarządzania satysfakcją klienta"przeprowadzenie dochodzenia i oceny.Jeżeli jakość, usługa i powiązane z nimi klienci nie są zadowoleni, powinny one być obsługiwane zgodnie z procedurą kontroli korekty i zapobiegania.


Po sprzedaży czas

Informacje zwrotne (pisemne lub telefoniczne lub e-mail) powinny być przekazywane w ciągu dwóch dni roboczych po otrzymaniu skarg od klientów.


Record Preservation

Skargi klientów są podsumowane w "Raport z analizy skarg klienta"każdego miesiąca i zgłaszane na comiesięcznym spotkaniu jakości.Status i tendencja skarg klientów są stanowczo analizowane przez technologię statystyczną.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Visit our cookie policy to learn more.
Reject Accept